O nás

Začalo to koncem devadesátých let, kdy dva plzeňské lakrosové kluby, Škoda Plzeň a Zahradnické-závody, začali šířit povědomí o lakrosu v našem městě Plzni. Tito první hráči lakrosu, kteří byli průkopníky indiánského sportu u nás, ukázali svému okolí, že lakros je sport, jehož tradici má smysl udržovat. S vášní a odhodláním se ponořili do tohoto vzrušujícího, adrenalinového a týmového sportu.

V nultých letech však počet hráčů značně klesl, a s tím přišla potřeba změnit uspořádání týmů. V duchu obnovy a uchování lakrosu u nás se spojením těchto týmů vytvořil nový tým, tento nosí dodnes jméno Old-Dogs. Pevné jádro týmu složené z hráčů, kteří u lakrosu setrvali a těch, kteří se k lakrosu teprve v průběhu přidávali, představovalo spojení zkušeností a nové energie. Tímto způsobem se Old-Dogs stali pokračovateli lakrosového ducha v Plzni.

Od těchto dob prošel tým ohromným vývojem, který nakonec vyústil v nynější revitalizaci klubu. S tím nám můžeš pomoct i ty. Přidej se k nám a začni hrát sport, který není jen sportem, který je víc životním stylem, který stojí za to žít.